PH i stepen disocijacije

Marko955's picture

KOliki je stepen disocijacije HCN u rastvoru koji sadrzi 0,01 mol/l ove kiseline?Khcn=4*10 na -10

milicaradenkovic's picture

HCN------------->H+ + CN-

K={H+}*{CN-}/{HCN}

{H+}={CN-}=x

4*10(-10)=x*2/0.01

x=(koren(4*10(-12)))=2*10(-6) mol/l

{H+}=x=2*10(-6) mol/l

alfa={H+}/{HCN}=2*10(-6)/0.01=2*10(-4)