Analiticka hemija

Sofija333's picture

Izracunati pOH vrednost rastvora dobijenog rastvaranjem 1,0000 g amonijum-nitrata u 250 cmvode. Kolika je koncentracija NH4+-jona?

milicaradenkovic's picture

NH4NO3----------------->NH4+ + NO3-

NH4+ + H2O------------>NH3 + H3O+

Kb=(H3O+)*(NH3)/(NH4+)

n(NH4NO3)=m/Mr=1/80=0.0125 mol

c(NH4NO3)=n(NH4NO3)/V=0.0125/0.25=0.05 mol/l

c(NH4+)=c(NH4NO3)=0.05 mol/l

1.8*10(-5)=x2/0.05

(NH3)=(H3O+)=x

x=(koren(9*10(-7)))=9.486*10(-4) mol/l

(H3O+)=9.486*10(-4) mol/l pa je pH= -log(9.486*10(-4)))=3.02 a pOH=14-pH=14-3.02=10.98