Puferi

Sofija333's picture

Napraviti pufersku smesu pH vrednosti 4,00 koristeci sircetnu kiselinu koncentracije 1 mol/dm3 i cvrsti natrijum-acetat-tri-hidrat. Koliko treba izmeriti cvrstog natrijum-acetata da bi se dobilo 50,00 cm3 rastvora pufera zadate pH vrednosti? (Resenje m= 1,190 g)

Ucenik-92's picture

Iz jednačine,

K(HAc)=(nsoli/nkiseline)*konc.H+ , dobija se da je nsoli/nkiseline=0,175. ( K(HAc)=1.75*10-5)

Pošto je: c=n/V, odnosno nkiseline=c*V, nkiseline= 0.05 mol.

nsoli=0,175*0,05=0,00875 mol

msoli(NaAc-trihidrata)=0,00875 mol*136 g/mol=1.190 g

 

Sofija333's picture

Hvala :))