Dobijanje alkena

Viktor 5's picture

Izvinite da li biste mogli da mi napisete sve nacine za dobijanje 2 - metil - 2 - butena?

Viktor 5's picture

Pitanje