Jonski oblik hemijske jednačine

alexxx's picture

Pozdrav! U jednom zadatku se traži da se predstavi reakcija Zn sa razblaženom H2SO4 i da se prikaže u molekulskom i jonskom obliku. Molekulski oblik mi nije problem, ali za jonski nisam baš sigurna kako se piše. Nije mi jasno da li ostaje neko jedinjenje koje se ne može napisati u jonskom obliku. Učili smo da se slabe baze i kiseline ne pišu u jonskom obliku, ali da li postoji još neki slučaj u kom se jedinjenje ne piše u jonskom obliku?

Hvala unapred.

Itan's picture

Dakle u molekulskom obliku reakcija je sledeća:

Zn + H2SO4 = ZnSO4 + H2

U jonskom obliku glasi:

Zn + 2H+ + SO42- → Zn 2+ + SO42- + H2 ,
a nakon skraćivanja, u konačnom obliku:

Zn + 2H+ → Zn 2+ + H2.

Pa u principu u jonskom obliku se ne pišu za:

1. talog,
2. lako isparljive supstance (gasovi),
3. slabo disosovana jedinjenja (neelektroliti i slabi elektroliti, poput: H2O, H2CO3, organskih supstanci...)
I daću ti par primera da bi bolje razumeo/la:

1) 2HCl + Na2S ----> 2NaCl + H2S

2H+ + 2Cl- + 2Na+ + S2- -->2Na+ + 2Cl- + H2S

2) BaCl2 + H2SO4 ----> BaSO4+2HCl

Ba2+ + 2Cl- + 2H+ + SO42- --->BaSO4 + 2H+ + 2Cl-

3) ZnSO4 + (NH4)2S ----> ZnS  + (NH4)2SO4

Zn2+ + SO42- + 2NH4+ + S2- --------> ZnS + 2NH4+ + SO42-