Ugljenik (IV) oksid

goge's picture

Koliko se dobija grama ugljenik (IV)- oksida (ugljen-dioksida) iz 4,5g ugljenika i 16g kiseonika?
Odgovor je 16,5. 
Ja sam pokušavala da uradim i dobila sam 10,5. 

 

Pop.'s picture

Ovde imas manjak-visak. Kod ovakvih zadataka moras da 'provalis' sta ti je u manjku i da prema njemu racunas prinos.
C + O2 = CO2
Manjak-visak utvrdjujes na osnovu br molova. Po jednacini na 1 mol C ide 1 mol O2, ti samo sada izracunas br molova ugljenika i kiseonika koji su ti dati.

n(C) = m/M = 4,5 / 12 = 0,375 mol
n(O2) = m/M= 16 / 32 = 0,5 mol
Odavde vidis da imas vise kiseonika tj C ti je u manjku pa prema njemu racunas tj po formuli ako ti je

n(C)=n(CO2) = 0,375 mol jer kada ti se istrosi sav C u reakciji preostao kiseonik nema sa cime da reaguje i on ostaje neproreagovan.
Sada ti je lako da izracunas:
m (CO2) = n*M= 0,375*44=16,5g
 

goge's picture

Ahaaa... Hvala puno!

katarinacar's picture

Zadatak glasi :koliko molekula ugljenik(IV)-oksida se može dobiti zagrevanjem 92 g smese kalcium-karbonata i magnezijum-karbonata u mojem je odnos broja molova pvih karbonata 1:1? :)

 

Ivy's picture

N(CO2)=? ; m(CaCO3+MgCO3)=92 g; n(CaCO3):n(MgCO3)=1:1

CaCO3 + MgCO3 -- CaO+ MgO+ 2CO2

n(CO2)=2n(CaCO3)

Mr(CaCO3):Mr(MgCO3)=100.1:84.3

n(CaCO3)=92/(100.1+84.3)=0.5 mol

n(CO2)=2×0.5= 1 mol

Ima 6.022 x 10 23 molekula

 

Jovana789's picture

Procenat uglenika u heksanu??

ema731's picture

Koliko molekula ugljik(IV) oksida nastaje sagorijevanjem jednog mola benzena?

Misla's picture

Prikazati u kom odnosu masa su sjedinjeni ugljenik i kisonik u molekulu ugljenik(IV)oksida.Ar(C)=12;Ar(O)=16

njofrta's picture

odredi masu ugljenik 4 oksida koja se dobija sagorevanjem 800 g 4 - metilheksanske kis

njofrta's picture

odredi masu ugljenik 4 oksida koja se dobija sagorevanjem 800 g 4 - metilheksanske kis

njofrta's picture

odredi masu ugljenik 4 oksida koja se dobija sagorevanjem 800 g 4 - metilheksanske kis

njofrta's picture

POMOC IMA GORE ZADDATAK

Doraistrazuje1's picture

Napisi formulu metilheksanske kiseline koja reaguje sa O2 dobija se CO2 i voda izjednacis reakciju napravis proporciju i to je to

nikolinaa's picture

U reakciji fosfor pentoksida (fosfor(v) oksid i kalcijum-hidroksida, tako da nastaje sekundarni kalcijum fosfat molski odnos je:

a)1:4 b)1:6 c)1:3 d)2:3 e)3:2 

nikolinaa's picture

U reakciji aluminijum oksida sa vodenim rastvorom kalijum hidroksida nilski odnos oksida, hidroksida i vode je:

a)1:4:2 b)1:1:2 c)1:1:3 d)1:2:3 e)2:3:2