Ag + H2SO4

mića95's picture

Pri rastvaranju srebra u koncentrovanoj sumpornoj kiselini dobijaju se sledeći proizvodi reakcije:

1) srebro-sulfat, elementarni sumpor i voda;

2) srebro-sulfat i vodonik;

3) srebro-sulfat, sumpor (IV)-oksid i voda;

4) srebro-sulfid i vodonik;

5) srebro-sulfid, sumpor(IV)-oksid i voda.

milicaradenkovic's picture

2Ag+2H2SO4(conc.)------------------>Ag2SO4+SO2+2H2O

Ag0(-1e-)-------------->Ag+1/2

S+6(+2e-)------------->S+4/1

Odgovor je pod 3.