rastvori

nenahemija's picture

У правоугаонике упишите знак <, = или > тако да представите однос између укупног броја честица у наведеним растворима соли А и Б. Одговор образложите рачунски. Ar(K)=39; Ar(Cl)=35,5; Ar(S)=32; Ar(O)=16

Раствор супстанце А Раствор супстанце Б
а) 100 cm3 воде + 0,01 mol калијум-хлорида _____100 cm3 воде + 0,01 mol калијум-сулфата
б) 100 cm3 воде + 10 g калијум-хлорида_____100 cm3 воде + 10 g калијум-сулфата
Простор за рад

Ne razumem kako da izracunam rastvor i zasta su mi potrebne date Ar?

Pop.'s picture

Pod a) imaš sups KCl i K2SO4. Imaš isti br molova tih sups. Napišeš kako ti koja disosuje. KCl daje 2 jona, a K2SO4 daje 3 jona. Zato pod a) ti ide znak < jer imaš više čestica sa desne strane (usled disocijacije mol u vodi) jer sa leve strane imaš 0,1*2 a sa desne 0,1*3 mol

Pod b) ti je potrebno Ar jer su ti date mase tih sups pa ti moraš da odrediš koliko je to mol. Pa onda ide isti post kao pod a). Naravnom u ovom slučaju nećeš imati iste molove jedinjenja pa ćeš morati da izračunaš da bi odredila znak

nenahemija's picture

Hvala, a zasta nam je potrebna ovde kolicina vode? I kako da izracunam gde ima koliko jona? 

Pop.'s picture

Kolicina vode ti je data da bi videla da imas rastvore istih zapremina, tako da nju zanemarujes. A jone racunas tako sto odredid koliko mol imas jedinjenja, pa onda napises jed disocijacije tog jedinjenja.

Npr za KCl pod a) imas da imas 0,01 mol te sups. Ona disosuje:

KCl -----> K+ + Cl-  odnosno disosuje na 2 jona. Sada te jone pomnozis sa br mol jedinjenja na pocetku tj 2*0,01=0,02 mol imas jona. Tako dalje odredis za K2SO4

Imam malu gresku u svom textu gore (sada vidim) zaboravio sam 1 nulu kada sam mnozio br jona sa br molova. Mozda te je to bunilo. Vidim da imas prob sa molovima, citaj malo vise o tome, potrebno ti je da rzumes to, odnosno sta je mol

nenahemija's picture

Hvala, a ovde sto ste napisali, da li imam 0,02 jona a ne mola: 2*0,01=0,02 mol imas jona?

hemijalover's picture

Kako da napišem pod b?

Da nije možda:

1mol KCl ---------> 74.5gKCl

xmol KCl ---------> 10gKCl i dobijem na kraju 0,134 mol KCl

A za K2SO4 to isto uradim i dobijem 0,06mol K2SO4

Da li treba 10g ili trebam da saberem Mr sa tih 10g ili nije ni jedno ni drugo?