Zadatak sa rastvorima

volshebnik's picture

Koliko grama natrijum-karbonata i vode je potrebno za pripremanje 100g rastvora molalnosti 1mol/kg?

Marija 96's picture

m(Na2CO3)=?
mr=100g=0,1kg,a masa rastvora = masa supstance+masa rastvarača

b=1mol/kg

b=n/masa rastvarača

b=ms/ M/mrastvarača

b=ms/M*mrastvaraca

b=ms/M*(0,1kg-ms)

b=ms/106g/mol(0,1kg-ms) ovđe treba pretvoriti M u kg, M=0,106kg/mol

b*0,106kg/mol(0,1kg-ms)=ms

0,106kg-0,106ms=ms

0,106kg=1,106ms

ms=0,106kg/1,106=0,095kg

Radila sam na brzinu, pa ako imas rjesenje da vidis je li dbr