takmicarski

lupica's picture

Милан је у води растворио 4,0 g натријум-хидроксида, а затим је додао раствор у коме
се налази 0,1 mol супстанце Х. Добијени раствор је промешао и помоћу штапића
пренео по кап раствора на црвену и плаву лакмус хартију. Промену боје је уочио само
на плавој лакмус хартији.
Заокружите слово испред назива супстанце која би могла да буде супстанца Х и
одговор образложите рачунски.
a) Калијум-хидроксид б) Хлороводонична киселина
в) Сумпорна киселина г) Натријум-хлорид

 

Zasto je odgovor sumporna kiselina, zato sto je jaca ili sto je dvobazna kiselina ili vec na osnovu cega zakljucujem?

Winkler's picture

Ukoliko izracunas broj molova NaOH videces da u 4g ima 0.1 mol NaOH. 

Posto je plavilakmus promenio boju u crvenu, to znaci da je natrijum hidroksidu dodata kiselina X u visku i da je taj visak kiseline odgovoran za promenu boje plavog lakmus papira.

Ukoliko se rastvoru NaOH doda HCl, onda nece ostati visak kiseline koji moze da promeni boju lakmus papiru jer HCl i NaOH pri reakciji neutralizacije reaguju u odnosu 1:1. To znaci da ce 0.1 mol HCl izreagovati potpuno sa 0.1 mol NaOH i da ce nastati 0.1 mol NaCl koji reaguje neutralno.

Ukoliko se rastvoru NaOH doda sumporna kiselina, onda se iz jednacine neutralizacije NaOH rastvorom sumporne kiseline vidi da je za reakciju sa 1 molom sumporne kiseline potrebno 2 mola natrijum-hidroksida tj. 0.1 mol NaOH ce reagovati sa 0.05 mol sumporne kiseline pri potpunoj neutralizaciji. Posto ti imas 0.1 mol sumporne kiseline, onda ce 0.05 mol ksieline ostati u visku posle reakcije sa 0.1 mol NaOH. Upravo taj visak je odgovoran za promenu boje plavog lakmus papira u crvenu.

Pozdrav

hemijalover's picture

Kako ste dobili to 0.05mol H2SO4?