Talog

hemijalover's picture

Da li možete da mi objasnite višak u nekom najprostijem zadatku,samo da shvatim nešto? MOLIM VAS! Jako mi je potrebno da ovo znam za takmičenje!!! Hvalaa!!! 

Marija 96's picture

na primjer date su ti obje mase reaktanata, uzecu neku banalan primjer

dato ti je 0,5 grama vodonika i 4,5grama kiseonika i treba da vidis sta je u visku

prvo napises jednacinu

2H2+O2-->2H2O

izracunas n(H2)=0,5/2=0,25mol

n(O2)=4,5/32g/mol=0,14mol

uporedis iz jednacine kako se oni odnose

n(H2):n(O2)=2:1

2n(O2)=n(H2)

n(O2)=0,25/2=0,125mol

ovim dobijas da ti je izreagovalo 0,125mol kiseonika  a ti imas 0,14 mol znaci da imas visak. i taj visak je npočetno-nizreagvoalo=0,14-0,125=0,015mol

 

tamara.12's picture

Shvatamm!!!!! Hvala ti punooo!!!!