Rastvori mesanje

Nena1311's picture

Izracunati koncentraciju rastvora sumporne kiseline dobijenog mesanjem 30cm3 48.45% rastvora sumporne kis, 20cm3 sumporne konc.1.20mol/dm3 i 100cm3 vode. Resenje je 1.52mol/dm3

milicaradenkovic's picture

ro(48.45%, H2SO4)=1.3758 g/cm3

n2=c2*V2=1.20*0.02=0.024 mol H2SO4

n1=ms/Mr=mr*w/Mr=ro*V*w/Mr=1.3758*30*0.4845/98=0.204 mol H2SO4

nu=n1+n2=0.204+0.024=0.228 mol

Vu=V1+V2+Vvode=30+20+100=150 cm3

c=nu/Vu=0.228/0.15=1.52 mol/dm3 H2SO4

Nena1311's picture

Apslutno jasno sve. Ali odakle podatak da je ro toliko?

 

milicaradenkovic's picture

To sam pronasla na internetu ali ima i taj podatak u tablicama iz opste hemije 1 sa tmfa.