pH

alhemicarka's picture

Izracunati kolicinsku koncentraciju rastvora sulfatne kiseline u kome je ph=2 (disocijacija je potpuna)

milicaradenkovic's picture

ako je pH=2 onda je c(H+)= 10-pH=1*10(-2) mol/l

H2SO4---------------->2H+ + SO42-

c(H2SO4)=c(H+)/2=1*10(-2)/2=5*10(-3) mol/l

alhemicarka's picture

Hvala :)