Kalcijum bisulfat

Hemijaaa222's picture

Koliko ce se grama kalcijum-bisulfata (kiselog sulfata) dobiti reakcijom kalcijum-hidroksida sa 400 mL rastvora sumporne kiseline cija je koncentracija 0,2 mol/L?

hvala :)))

zlaja99's picture

Ca(OH)2+2H2SO4------>Ca(HSO4)2+2 H2O

m(Ca(HSO4)2)=?

V ratvora H2SO4=400 mL=0.4 L

c -||- =0.2 mol/L

---------------------------------

n=c*V=0?2*0.4=0.08 mol

0,08 mol -------- x mol

2 mol----------1 mol

x=0.04 mol

m=n*M=0?04 *234=9.36 g

Ubuduce pored zadatka stavi ponudjena rjesenja,da znam ako pogrijesim u racunu ,da ispravim!

Hemijaaa222's picture

Vazi,hvala