B.H.R.

Natrijumformijat's picture

Brzina hem.reakcije A+B-->C iznosi 4*10-4mol/dm3*s. Koncentracija komponente A iznosi 0,04mol/dm3. Izracunati koncentraciju te komponente nakon 15s.

Je l resenje 6*10-3? Ako ne,ponudjena su:

1) 6*10-3  2) 0,04  3) 10-3 4) 3,4*10-2

5) 3,4*10na 2

zlaja99's picture

Dobro si dobio!

Poz