hlorni krec

Hemijaaa222's picture

Koliko ce se dobiti grama hlornog kreca u reakciji 560 ml hlora sa odgovarajucom kolicinom kalcijum-hidroksida.

Ponudjena resenja- 3,175; 31,75; 27,75; 2,775; 22,875

Resenje- 3,175

Dino98's picture

V(Cl2) = 560 mL = 0,560 L

-------------------------------------

m(CaOCl2) = ?

Hemijska jednačina reakcije dobivanja hlornog kreča iz kalcijeva hidroksida :

Ca(OH)2 + Cl2 -----------------> CaOCl2 + H2O

Postavimo proporciju (odnos broja molova supstance čiju količinu znamo i one koju određujemo) :

n(Cl2) : n(CaOCl2) = 1:1  ===> n(Cl2)=n(CaOCl2)

S obzirom da nam je dat volumen hlora, količinu tvari (n) zapisujemo kao n= V/Vm. (Vm =22,4 L)

Traži nam se masa produkta, pa količinu tvari (n) pišemo kao n=m/M

Dakle,

V(Cl2)/Vm = m(CaOCl2)/M(CaOCl2)

m(CaOCl2) = V(Cl2) * M(CaOCl2)/Vm

m(CaOCl2) = 0,560 L * 127,1 g/mol / 22,4 L

m(CaOCl2) = 0,560 L * 5,67

m(CaOCl2) = 3,175 g

 

Lp!

Hemijaaa222's picture

Hvala!