Hemija

Miljana95il's picture

Koliko grama srebra se izdvaja u Tolensonovoj reakciji ako reaguje 50g 11,6%-nog rastvora propanala sa viskom amonijacnog rastvora srebro oksida? 

Rjesenje je 21,6g

zlaja99's picture

CH3CH2CHO+2Ag[(NH3)2)]OH--------->CH3CH2COO(NH4)+H2O+3NH3+2Ag

m(Ag)=?

m rastvora(CH3CH2COOH)=50g

W=11,6 %=0.116

----------------------------------

W=ms/mrs=ms=w*mrs=0.116*50=5.8 g

5.8 g-----------x g

58 g----------2*108

x=21.6 g

Poz

asterix's picture

ukoliko se radi o Tollensovom testu , da li je sljedeća jednačina tačna:

https://www.google.hr/search?rlz=1C1GGRV_enHR751HR751&biw=1280&bih=667&t...

ne bi li tu trebali ići OH- ioni umesto H2O?

zlaja99's picture

Ovako kao sto sam napisao je ispravno.

Poz