izracunati koncentraciju

Daniraa's picture

Izracunati koncentraciju vodikovih jona kada reaguje 100cm3 rastvora NaOH koncentracije 0,1 mol/dm3 sa 100cm3 H3PO4 koncentracije 0,1mol/dm3 ja sam u racunu dobila da je kiselina viska, te sam izracunala da je koncentracija OH jona 0,1, a samim tim konc H+ 1x10-13 , zanima me jel ovaj nacin dobar jer ima jos slicnih zadataka pa bih voljela znati jesam li na dobrom putu, hvala

zlaja99's picture

[H+]=?

V(NaOH)=100 cm3=0.1 L

c(NaOH)=0.1 mol/L

V(H3PO4)=100 cm3=0.1 L

c(H3PO4)=0.1 mol/L

V3=V1+V2=0.1 L+0.1 L=0.2 L

---------------------------------

n(NaOH)-V*c=0.1*0.1=0.01 mol

n(H3PO4)=0.1*0.1=0.01 mol

NaOH--->Na+ + OH-

n(NaOH)=0.01 mol

H3PO4--->3H+ + PO4 3-

n(H+)=0.03 mol

n(visak)=0.03-0.01=0.02 mol

[H+]=n/V=0.02/0.2=0.1=10^-1

Poz

Daniraa's picture

Hvala Vam mnogo