Ravnoteža

asterix's picture

Zna li tko ovaj zadatak objasniti?

 

Dino98's picture

Prikazana je jedna ravnotežna reakcija.

Le Chatelierov princip :

Ako se primijeni stres, tj neka promjena na sistem u dinamičkoj ravnoteži, sistem će se promijeniti u pravcu otklanjanja stresa tj promjene"

Npr. A + B <---> C

Ako se na ovaj sistem u ravnoteži doda još reaktanta A, njegova će se koncentracija naravno povećati. Prema Le chatelierov-om principu sistem će neutralizirati višak dodanog reaktanta A tako što će se ravnoteža reakcije pomjeriti u desnu stranu, u stranu nastajanja produkta C,

Pod promjenom se podrazumijeva promjena temperature, koncentracije, pritiska (u našem slučaju).

Ukoliko se poveća pritisak u sistemu (smanji se volumen) ravnoteža reakcije će se pomjeriti prema onom smjeru reakcije kojim se proizvodi manji broj molekula, a ukoliko se pritisak smanji (povećava se volumen), tada se ravnoteža pomijera u smjeru reakcije koja daje veći broj molekula.

Dakle na osnovu rečenog, 

Ukoliko se poveća pritisak u sistemu udio parcijalnog pritiska PCl5 će se smanjiti jer se ravnoteža reakcije pomjerila ulijevo (jer se u tom slučaju proizvodi manji broj molekula).

 

Lp!

Dino98's picture

Važno je još napomenuti i to da pritisak utječe na ravnotežu samo u slučaju da je broj molekula " s obje strane j-ne" različit.

Dakle, u slučaju reakcije : H2 + I2 <--> 2HI promjena pritiska ne pomijera ravnotežu jer i sa "desne i lijeve strane" imamo po dvije molekule.

Dok pritisak u sistemu utiče na ravnotežu u slučaju reakcija :

N2 + 3H2 <--> 2NH3 ("Lijeva strana" - 4 molekule, "desna" - 2 molekule)

Ili konkretno ovaj primjer,

PCl5 <---> PCl3 + Cl2 ( sa "lijeve strane" imamo jednu molekulu, dok sa druge imamo dvije )

 

asterix's picture

Hvala!* jako lepo objašnjeno.

asterix's picture

Joj samo malo: ako se ravnoteža makne ulijevo ne znaci li to da je nastalo više molekula PCl5 odnosno da je njegov parc.tlak porastao

Dino98's picture

U pravu ste, moja greška !