Ph

Miljana95il's picture

Izracunati pH neutralnog rastvora na 50°C,ako je pKw=13,26 

Rjesenje 6,63

Dino98's picture

t= 50°C

pKw = 13,26

---------------------------

pH = ?

pKw = -logKw

Dakle, ako je pKw = 13,26 ==> Kw= 5,4 * 10^-14 mol2/dm^6

Molekula vode disocira prema jednačini :

H2O <-------> H^+ + OH^-

Kw = c(H^+) * c(OH^-) 

S obzirom da disocijacijom nastaju iste količine H^+ i OH^- jona, pišemo :

Kw = c(H^+)^2

c(H^+) = √Kw 

c(H^+) = 2,3 * 10^-7 mol/L

pH = -log c(H^+)

pH = -log (2,3 * 10^-7)

pH = 6,63

Također, vidimo da je reakcija disocijacije endoterman proces ( jer se povećanjem temperature za 25 stepena povećana i konstanta autoprotolize od 10^-14 do 5,4 * 10^-14 mol^2/dm^6 )

 

Lp !