Puferi

carpediem's picture

Koncentracija H+ jona u rastvoru koji sadrzi 0,12mol/L sircetne kiseline i 0,216mol/l natrijum acetata iznosi 10-5mol/l. Izračunati koncentraciju H+jona ako se u 200ml ovog rastvora doda 164mg natrijum acetata. Kk=1,8*10-5

1) 10-9. 2) 0,1*10-9. 3) 0,226

  4) 9,56*10-6  5) 0,002

carpediem's picture

Ljudi pomoziteee pls