Empirijska formula

Farmale's picture

Odredi empirijsku formulu organskog jedinjenja koje sadrzi 81.82% ugljenika i 18.18% vodonika, ako se zna da 1.12 dm3 ove supstance pri normalnim uslovima ima masu 2.2 g.

MrChemist99's picture

Maseni udjeli (omega, u daljnjem tekstu kao w):
C = 81,82%
H = 18,18%

Zapremina jedinjenja V (CxHy) = 1.12 dm3
Standardni uslovi
Masa jedinjenja m (CxHy) = 2.2 g

Empirijska formula = ?

x : y = n(C) : n (H) = m (C) / Ar (C) : m (H) / Ar (H)
w% (C) = m(C) / m (CxHy) * 100 %
m(C) = 0.8182 * 2.2 g = 1.8 g
m(H) = 0.1818 * 2.2 g = 0.39996 = 0.4 g

x : y = 1.8 g / 12 : 0.4 g / 1 = 0.15 : 0.4    -     podjeliš 0.15 i 0.4 sa najmanjim brojem, što je 0.15
x : y = 1 : 2.7  - rezultat mora biti što bliži cijelom broju, ovdje bi ja pomnožio sa 3
x : y = 3 : 8.1  što je približno  3:8

Empirijska formula: C3H8

Zapremina ti je potrebna da odrediš molekulsku formulu tj. faktor x u (C3H8)x.

Danica_Trupkovic's picture

Mr Chemist99 , mene zanima da li se te empirijska i molekulska formula ovako određuju i u praksi za neko jedinjenje ili danas postoje uređaji koji to rade? Da li je inače cilj ovih zadataja da se samo vežba računanje ili to netko ipak tako i u kojekakvim labosima radi? Hvala

MrChemist99's picture

Maseni udio elemenata u nekom jedinjenju se dobije analizom u laboratoriji. Zatim se računa empirijska formula, pa molekulska formula. Uređaji postoje i to su instrumentalne metode hemijske analize, koje su brze ali klasične metode ne smijemo izostaviti, jer se one koriste za baždarenje instrumenata, time imaju prednost i preciznije su, ali dugotrajne su. Odgovor je da svaki zadatak ima značaj, što se vidi u praksi tokom godina rada u laboratoriji,