Analitička hemija

ISKI112's picture

АНАЛИТИЧКА ХЕМИЈА задаци

Поздрав! Да ли би неко могао да помогне при решавању ова 3 задатка.

унапред хвала!

1) Узорак руде гвожђа, који садржи 95,00% гвожђа, растворен је у нормалном суду од 200,00 mL. За анализу је отпипетирано 15,00 mL и Fe3+ је исталожено раствором амонијака, у присуству амонијум-хлорида. Добијени гвожђе(III)-хидроксид је жарен до константне масе на 800°С. Маса пепела (гвожђе(III)-оксид) је износила 0,5501 g. Колико износи маса узорка измерена за анализу?

2) Магнезијум је одређиван комплексометријски, уз индикатор ериохромцрно-Т и додатак амонијачног пуфера, у узорку шумеће таблете. Израчунати садржај (у милиграмима) магнезијума у шумећој таблети, која је растворена у нормалном суду од 250,00 mL, ако је у титрацији 25,00 mL овог раствора утрошено 5,00 mL раствора EDTA, концентрације 0,1000 mol/L.

3) Стајањем у 50,00 mL хлороводоничне киселине, калцијум-карбонат је изгубио 0,5001 g своје првобитне масе. Ако је за таложење хлорида из раствора утрошено 35,00 mL раствора сребро-нитрата, уз калијум-хромат као индикатор, израчунати концентрацију раствора хлороводоничне киселине и раствора сребро-нитрата.

milicaradenkovic's picture

Imas li resenja zadataka.

ISKI112's picture

Поздрав!

Имам решења:

1.задатак: 5,4001g

2.задатак: 121,55mg

3.задатак:

c (HCl) = 0,1999 mol/L

c (AgNO3) = 0,2855 mol/L