Hemija

Danijel's picture

1.sta su po hemijskom sastavu zivi krec,krecnjak,gaseni krec i gips?

2.koliko elektrona imaju zemnoalkani metali u poslednjem elektronskom nivou i i ko je oksidacioni broj?

3.sta su po hemijskom sastavu kuhinjska so, ziva soda i ioda bikarbona?

Dino98's picture

1. Živi kreč je zapravo oksid kalcija (CaO)

Krečnjak-kalcij karbonat (CaCO3)

Gašeni kreč se dobiva u reakciji živog kreča (CaO) sa vodom, to je hidroksid kalcija - Ca(OH)2

Gips je sulfat kalcija, CaSO4 x 2H2O

2. Zemnoalkalni elementi su elementi II grupe periodnog sistema, pa oni imaju dva elektrona u posljednjoj (valentnoj) ljusci, opća elektronska konfiguracija zadnje ljuske je ns 2

3. Kuhinjska so - NaCl (natrij hlorid)

Živa soda je hidroksid natrija (NaOH)

Soda bikarbona je kisela so, NaHCO3