Neutralizacija

Marija 12345's picture

Za neutralizaciju 21,65 cm^3 rastvora NaOH koncentracije 0,100 mol/dm^3 potrebno je 20,00 cm^3 rastvora HCl. Koliko cm^3 vode treba dodati u 900cm^3 te kiseline da bi rastvor imao koncentraciju 0,1 mol/dm^3? 

Dino98's picture

HCl + NaOH --. NaCl + H2O

n(HCl)=n(NaOH)

c(HCl)= c(NaOH) * V(NaOH) / V(HCl) = 0,1*21,65/20 = 0,108 mol/L

c1V1 = c2V2

V2 = c1V1/c2 = 0,108 * 900 / 0,1 = 972 mL

Znači dodati 72 mL vode