Empirijska formula jedinjenja (sulfidi)

danica_d's picture

Zanima me da li je u ovom zadatku dano dovoljno podataka. Zadatak je iz OŠ a đaci nisu upoznati s pojmovima kao što su molarna masa i množina. 

U 78 g sulfida nalazi se 32,1 g sumpora. Koja je empirijska formula jedinjenja:

a) K2S b) Na2S c) CaS  d) ScS ?

 

Predrag Milosevic's picture

Da li imamo dovoljno podataka...imamo pod uslovom da mozemeo da koristimo periodni sistem i atomske mase elemenata.

Iz zadatka vidimo da sumpora ima 32.1 g u 78 g sulfida ....sto ce reci da je nekog nepoznatog elementa 45.9 g (kad oduzmemo 78g od 32.1 g). Znaci odnos masa  u tom jedinjenju ce biti 45.9 : 32.1.

Sada, pogledajmo formulu svakog jedinjenja koje ponudjeno kao resenje i prikazimo odnos masa elementa i sumpora...za primer uzecu K2S....

U periodnom sistemu vidimo da ke masa za K = 39.098   ....za S=32.1

Znaci odnos masa bi bio  u tom slucaju za K2S    .....2*39.098  K   naspram   32.1 S...ili   78.196 : 32.1  (naravno to odmah odbacimo jer nama treba odnos 45.9 : 32.1)

I ako tako nastavimo za svako ponudjeno jedinjenje...najbolje resenje je za Na2S   gde je odnos 45.98 : 32.1....(mada ni CsS nije daleko od resenja sa odnosom od 44.96 : 32.1 )

Ema K's picture

Kako disosuje NH4NO3? I kako da znam da li je kiselina ili baza slaba ili jaka? Koje su jake kiseline i baze? 

Hvala unapred.

Predrag Milosevic's picture

Kako disosuje NH4NO3?

NH4NO3 -----> NH4+    +   NO3-

ali to nije kraj price ....u vodi imamo H2O molekule i nesto H+ i OH- iona...i treba da se pitamo sta ce se desiti sada ako se tu pojave NH4+ ioni i NH3- ioni.

Treba da znamo da je NH4+ ion deo slabe baze...drugim recima taj NH4+ ion bi veoma "rado" imao formu NH4OH...i to se i desava u vodi

NH4+ + H2O -----> NH4OH + H+

Drugim recima ako mi ubacimo u casu NH4+ ione (kao sto i jesmo uradili u ovom zadatku) oni ce da pokupe OH- iz vode i ostace H+ ioni u visku....znaci ispada da ce rastvor biti kiseo.

Dobro, a sta se desava sa NO3- ionima...ne desava se nista ...oni nece da reaguju sa vodom jer je HNO3 jaka kiselina i potpuno je disosovana.

Kako znamo koja je kiselina jaka ili koja je baza jaka ili slaba....

Unapred to ne znamo ali eksperimentalno mozemo da odredimo ili jednostavno pogledamo u literaturi koja je konstanta ravnoteze, pa ako je konstanta velika...znaci ide disocijacija...a ako je neki mali broj onda ne ide i mi takvu kiselinu ili bazu proglasavamo za slabu.