Avg.broj

IvanArsic's picture

Koliko atoma kiseonika ima u 56ml ozona(normalni uslovi)?

trolololo lo's picture

V=56ml=0.056dm3

V/Vm=n;

0.056dm3/22.4dm3/mol= 0.0025mol

n*Na=N

N=6*10231/mol*0.0025mol=0.015*1023

i sada ovo pomnožiš sa 3 zato što imaš 3 atoma kiseonika u ozonu(O3)

N=0.015*1023*3=0.045*1023=4,5*1021

aleeksandraa's picture

koliko ima atoma kiseonika u 22,4ml vode?

Predrag Milosevic's picture

Ako znamo broj molekula vode, naravno odmah znamo i broj atoma kiseonika,,,,1 molekula vode ima 1 atom kiseonika...formula je H2O.

Sad se pitamo koliko molekula vode ima u 22.4ml vode?

Molarna masa vode je (da zaokruzimo) 18g vode za i mol vode.

Koliko grama vode ima u 22.4 ml....ima 22.4g (to zavisi od temeperature ali da zaokruzimo neka je 1ml vode 1 g)

Koliko ima molekula u 1 molu vode (ili 18g vode)...ima Avogadrov broj  6.022x10^(23)...znaci u 22.4 gce biti nesto vise...proprcionalno....

X= 22.4 x 6.022x10^(23) / 18 = 7.5 x 10^(23)

Znaci, toliko ce biti i atoma kiseonika.