Polarnost

asterix's picture

ne mogu si predočarati uašto je CH4 neplarna molekul isto tako i CO2, kako građa jedinjenja uteče na polarnost jedinjenja? 

Predrag Milosevic's picture

Polarnost znaci da u prostoru imamo dva kraja koja imaju razlicite osbine...koje bi to osobine bile u molekulama...pa gustina elektrona recimo...i kako su elektroni negativno naelektrisani...mozemo reci da ako je gustina elektrona veca u jednom delu onda je manja u drugom delu. 

Kako su molekule neutralne ...to znaci ako na jednom kraju molekule imamo vise negativnog naelektrisanja na drugom kraju ce biti vise pozitivnog. Zasto pozitivnog...pa zato sto atomi imaju i pozitivno jezgro...i ako se nekako skloni ili pomeri negativni plast tada ta pozitivnost dolazi do izrazaja.

Sve u svemu molekula je malo vise negativna na jednom kraju i malo vise pozitivna na drugom ...u globalu neutralna.

Nekada, kao u primeru molekule CO2 imamo slucaj da molekula nije polarna, a trebala bi biti jer znamo da ce kiseonik privuci elektrone ka sebi, znaci oni ce biti vise negativni, a ugljenik ce zato da bude pozitivan...medjutim ta pozitivnost je na sredini linije koja spaja dva negativna kraja, znaci ima simetriju, pa za rezultat imamo da molekula nije polarna.

Slicno je i sa CH4 ...ugljenik je u centru tetraedra i vodonici su podjednako udaljeni od njega...molekula nije polarna...

Ali pogledajmo sada H2O ....za razliku od CO2 ...voda je polarna...zasto ...Iz razloga sto vodonici ne leze u nekoj ravnoj liniji sa kiseonikom...nego vise lici na trougao...gde dva kraja imaju manje naelektrisanja (znaci pozitivni su)...a treci kraj, gde je kiseonik nosi negativan naboj...Znaci tu jasno vidimo da jedan kraj ima negativnost a drugi pozitivnost i takva molekula je polarna...

asterix's picture

da li je H2O simetrična molekula? 

a što je npr. s BCl3? zašto je to jedinjenje nepolarno? Netko nepolarnost CO2 tumači s vektrima koji se kao poništavaju jer su usmereni suprotno, no u BCl3 nije baš tako

Predrag Milosevic's picture

Moze da se to pokaze vektorima...ako se molekula "ne pomeri negde" onda nije polarna.

BCl3 je molekula koja izgleda kao mercedesov znak...u sredini trostruka pozitivnost, a na krakovima negativna sarza...znaci nije polarna. 

Polarnost se moze odrediti ako recimo molekulu postavimo izmedju dve ploce....jedna negativna, druga pozitivna...drugim recima naoravimo elektricno polje i izlozimo molekulu tom polju...ako je molekula polarna ona ce se pomeriti na taj nacin da njen pozitivni kraj (ako ga ima) se okrene prema negativnoj ploci (elektrodi)...a njen negativni krj se okrene prema pozitivnoj ploci (elektrodi)...

Molekule koje nisu polarne se ne okrecu i ne pomeraju u takvom polju...kao recimo BCl3 ...ili CO2