Aluminijum

Ema K's picture

Moze li pomoc oko sledecih zadataka?

1) Kolika je kolicinska koncentracija jona aluminijuma u rastvoru koji se dobija rastvaranjem 94mg kalijum aluminijum-sulfata dekahidrata u 1500dm3 destilovane vode? Uzeti da je stepen disocijacije date stipse 1.

2)  Izracunaj kolicinsku koncentraciju jona aluminijuma u rastvoru aluminijum-sulfata masene koncentracije 324mgdm-3 ako je stepen disocijacije te soli 1.

3) Koja se kolicina vodonika izdvaja reakcijom aluminijuma i 200cm3 rastvora sumporne kiseline koncentracije 0,5 moldm-3?

Hvala unapred.

 

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 1

Formula aluminijum sulfata dekahidrata nam govori da ako se rastvori jedan mol te supstance u, racimo, 1 dm3 tada cemo imati koncentraciju Al3+ iona 2 mola...jer molekula sadrzi 2 altoma aluminijuma.

Znaci, idemo da vidimo koliko molova aluminijum sulfata dekahidrata ima u 1 dm3 i tada samo taj rezultat pomnozimo sa 2 i to je resenje.

U zadatku je navedeno da tu malu kolicinu supstance 94 mg rastvaramo u 1500 dm3 sto se meni cini pomalo neverovatnim i verovatnoje rec o 1500 cm3...pa cu pokazati resenje za tu 1000 puta manju zapreminu...a ako je stvarno rec o 1500 dm3 vode onda je sve isto samo je resenje 1000 puta manje.

Dakle...prvo da vidimo koliko aluminijum sulfata dekahidrata bi bilo u 1 dm3...ili 1000cm3.  Tu se koristimo proporcijom...ako smo 94mg rastvorili u 1500cm3 ...tada ce u1000cm3 (ili 1dm3) biti "samo" 62.67mg

x= 1 * 94/1.5 = 62.67 mg ili drugim recima 0.0627g aluminijum sulfata dekahidrata

Koliko je to molova....kada podelimo tu masu sa moralnom masom aluminijum sulfata dekahidrata, 522.3g dobijemo 0.00012 mol/dm3 aluminijum sulfata dekahidrata

i kako je disocijacija potpuna, znaci koncentracija Al3+ iona ce biti duplo veca ...tj   0.00024 mol/dm3

Ema K's picture

Samo da pitam, vezano za ovaj zadatak... u zadatku pise rastvor kalijum aluminijum-sulfata dekahidrata, pa to valjda disosuje, a ne samo aluminijum-sulfat dekahidrat, da li to menja resenje ili ne?

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 2

Molarna masa aluminijum sulfata je 342.15g (obrati paznju ovde nema vode ...znaci nije dekahidrat)

i u zadatku kazu sve je u 1dm3 sto nama i treba...

Znaci, da vidimo koliko grama aluminijum sulfata ima u 1dm3 ...324mg je u stvari 0.324g

Sada tu masu podelimo sa molarnom masom za aluminijum sulfat (342.15g) i dobijemo broj molova aluminijum sulfata u 1dm3...0.324 / 342.15 = 0.000946 mola...i sada ako gledamo samo na Al3+ ...njega ce biti, naravno, duplo vise jer formula sadrzi 2 Al atoma....znaci....0.0019 mol/dm3 Al3+ je resenje.

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 3

Ovde nam treba hemijska jednakost...

2Al  + 3H2SO4  -----> Al2(SO4)3    +   3H2

Tu vidimo da ako bi imali 3 mola sumporne kiseline da bi dobili 3 mola vodonika...znaci odnos je 1 : 1

Dobro, da vidimo koliko imamo molova sumporne kiseline i to ce biti resenje ...toliko molova vodonika ce se nagraditi.

Bez racunanja znamo...da kada bi imali 1000cm3 (1dm3) takvog rastvora sumporne kiseline ...da bi tu bilo 0.5dm3 molova sumporne kiseline...ali nemamo 1000cm3 nego pet puta manje 200cm3...znaci bice proporcionalno 5 puta manje sumporne kiseline...samo 0.1 mol H2SO4

Znaci toliko ce i vodonika da se nagradi jer smo rekli da je u hemijskoj jednakosti odnos 1 : 1 (ili 3 : 3).

Izdvojice se 0.1 mol vodonika.

 

Predrag Milosevic's picture

Zadatak 1

Moram da se ispravim, izvinjavam se. Ovde je rec o kalijum aluminijum dodekasulfatu, a ne aluminijum sulfatu dekahidratu.

Takodje, mislim da u zadatku treba da pise dodekahidrat (12 molekula H2O), a ne dekahidrat (10 molekula vode)

Molarna masa kalijum aluminijum dodekahidrata je 474.4 g.

To znaci da nasu masu supstance u 1dm3...0.0627g treba podeliti sa 474.4...i broj molova supstance je 0.000132 mol/dm3

Jedan mol nase supstance KAl(SO4)2 * 12 H2O u vodi ce dati jedan mol Al3+ iona...pa je 0.000132 mola/dm3 u stvari nase resenje i za Al3+ ione.

Brankica95's picture

Zdravo!

Da li mozete da mi pomognete oko zadatka?

Reakcijom natrijuma sa 200,36 g vode oslobodilo se 224ml hodonika. Izracunati molalitet radtvora natrijum-hidroksida. 

Predrag Milosevic's picture

Zdravo!

U ovom zadatku moramo da obratimo paznju sta se trazi...trazi se molalitet....ili drugim recima broj molova rastvorene supstance u 1000g rastvaraca.

Dat je podatak za rastvarac...200.36g vode...ali moramo voditi racuna da ce se nesto vode potrositi u reakciji...znaci bice manje od 200.36g vode na kraju.  Reakcija je sledeca...

2Na  + 2H2O   ------>    H2   + 2NaOH

da vidimo prvo koliko molova vodonika se izdvojilo...receno je 224ml...znaci baratamo sa zapreminom....Kako je 1 mol bilo kog gasa (na STP uslovima) 22.4 dm3 (ili 22400ml)...znaci mozemo da zakljucimo da se izdvojilo 0.01 mol vodonika.

Da vidimo sada koliko molova NaOH smo dobili ako se izdvojilo 0.01mol H2.

Reakcija kaze da ako se izdvoji 1 mol H2 ...znaci dobicemo 2 mola NaOH...i proporcionalno ...ako se izdvoji 0.01 mol H2 (to je nasih 224ml) to znaci da se nagradilo 0.02 mola NaOH.

E sad da vidimo koliko smo vode morali da potrosimo u reakciji...

Za 1 mol H2 (ako se izdvoji kao gas) mora da se potrosi 2 mola H2O...znaci proporcionalno za 0.01 mol vodonika treba potrositi 0.02 mola vode...ako prevedemo to u grame (1 mol vode je 18g) to ispada da je potroseno 0.36g vode da se izdvoji 0.01 mol H2 (ili 224ml H2)

Sad mozemo da vidimo koliko grama rastvaraca je ostalo...bilo je 200.36g...ali se potrosilo 0.36g pa je ostalo 200g rastvaraca (vode) i tu je rastvoreno 0.02 mola NaOH.

Naravno nas interesuje ...a koliko bi to bilo da, recimo, imamo 1000g rastvaraca (molalitet racunamo), a ne 200g...pa to znaci proporcionalno 5 puta vise...znaci nas rastvor NaOH je 0.1 molalan