zapreminski odnos

Anđela's picture

U kom zapreminskom odnosu treba da se pomješaju rastvor A koji u 1 l sadrži 29,4 g H2SO4, i rastvor B koji u 1 l sadrži 11,6 g Mg(OH)2, da bi se dobio rastvor koji reaguje neutralno?

Rješenje: 1:1,5

milicaradenkovic's picture

A rastvor:

n(kiseline)=m(kiseline)/Mr=29.4/98=0.3 mol

c(kiseline)=n(kiseline)/V=0.3/1=0.3 mol/l

B rastvor:

n(baze)=m(baze)/Mr=11.6/58=0.2 mol

c(baze)=n(baze)/V=.2/1=0.2 mol/l

c(baze)*V(baze)=c(kiseline)*V(kiseline)

V(baze):V(kiseline)=c(kiseline):c(baze)

V(baze):V(kiseline)=0.3:0.2/:0.2

V(baze):V(kiseline)=1.5:1 ili 1:1.5 ako napises V(kiseline):V(baze)