neorganska hemija

sandra's picture

1.koliko grama vode se nalazi u 100g AL stipse

2.Koliko grama borne kiseline treba odmeriti za dobijanje 100cm3 ovog rastvora,koja je molarna koncentracija ovako dobijenog rastvora (30dm3)

milicaradenkovic's picture

Jedan zadatak jedna tema.