Triacilgliceroli- hidroliza

danica_d's picture

 

gde se ovdje cepa veza ako se odvija  hidroliza masti- tamo gdje sam označila crvenom bojom ili plavom bojom? da li je to eterska ili esterska veza- kako inače te dve veze razlikovati? Hvala

https://ibb.co/2qWtQqP

Predrag Milosevic's picture

Veza se cepa tamo gde je oznaceno plavom bojom. To je hidroliza estara.

Etri imaju kiseonik koji povezuje dva R lanca ili grupe.

Estri imaju karbonilnu grupu (ugljenik - kiseonik sa dvostrukom vezom)

danica_d's picture

samo malo.... zar nije tamo gde je crvena boja? 

Predrag Milosevic's picture

Treba obratiti paznju na mehanizam hidrolize masti (estara)...Nije bas jednostavan...ali pokazuje sta se dogadja...

Pogledaj ovaj link...

https://chem.libretexts.org/Bookshelves/Organic_Chemistry/Supplemental_M...(Organic_Chemistry)/Esters/Reactivity_of_Esters/Acid_Catalyzed_Hydrolysis_of_Esters

ili ovaj video...

https://youtu.be/l_WuC4vpTsY

 

Predrag Milosevic's picture

Ili ovaj link...tu su objasnili mehanizam hidrolize kad koristimo i bazu i kiselinu kao katalizator reakcije..

https://www.chem.ucalgary.ca/courses/353/Carey5th/Ch20/ch20-3-3-1.html

U svakom slucaju dolazzi do cepanja gde je plava linija...nemojmo zaboraviti da nastaje i alkohol pored kiseline...ako je kojim slucajem cepanje gde je crvena linija...kako sad napraviti alkohol od toga?

U organskoj hemiji kljuc je u poznavanju mehanizama...a tamo glavnu ulogu igraju elektroni tj sarza...tamo gde ide strelica...

danica_d's picture

Hvala vam

ja sam to ovako shvatila pa sam zato napisala da je cepanje na drugom mestu:  O iz OH je bogat elektronima (nukleofil je) pa "napada" C i veza s kiseonikom izlazi van, odnosno elektroni iz veze ide na kiseonik koji sad postaje negativni nabijen, i privlači pozitivno nabijen natrium ili kalium koji se vežu za njega...