ACETATNI PUFER

MARIJA 84's picture

Treba mi pomoc oko zadatka:
Acetatni pufer je sastavljen iz 0,7mol CH3COOH I isto toliko  broja molova natrijum-acetata. Broj molova NaOH koji pri dodatku ovom pufernom rastvoru menja njegov pOH do 9 (KCH3COOH=1,8*10-5)?
KCH3COOH={CH3COO-}*{H+}/{CH3COOH}= 1,8*10-5
pOH=9 sledi pH=5
{H}=10-5
{CH3COO-}/{CH3COOH}=1,8
KAKO DALJE RADIM?

milicaradenkovic's picture

pre dodatka NaOH pH=pKa=4.74

kada se doda NaOH on ce reagovati sa CH3COOH

n{CH3COOH}=0.7-x

n{CH3COO-}=0.7+x

pH=5 pa je {H+}=1*10(-5) mol/l

Ka={1*10(-5)}*{0.7+x}/{0.7-x}

1.8*10(-5)*(0.7-x)=1*10(-5)*(0.7+x)

5.6*10(-6)=2.8*10(-5)*x

x=5.6*10(-6)/2.8*10(-5)=0.2

n(NaOH)=x=0.2 mol