Formula

Joca994's picture

Napisati formulu primarnog i sekundarnog CaCO3 ?

milicaradenkovic's picture

Ca(HCO3)2- je kalcijum primarni karbonat

CaCO3 -kalcijum sekundarni karbonat