soli

zzz555's picture

Supstanca A je kalijumova so ljubicaste boje. Ne sadrzi kristalnu vodu. Supstanca B je so jednog katjona i jednog anjona, koja reaguje sa BaCl2 gradeci talog koji je nerastvorljiv u razblazenim kiselinama. U reakciji 7,11 g supstance A sa viskom supstance B u neutralnoj sredini dobija se 9,79 g mrkog oksida. Nadjite supstance A i B.

Ja sam dosao nekako do resenja A= KMnO4 i B= MnSO4,

ali me zanima kako cu da iskoristim podatke 7,11 i 9,79 g, i kako da napisem reakciju KMnO4 + MnSO4?

 

milicaradenkovic's picture

2KMnO4+3MnSO4+2H2O------------------>5MnO2+K2SO4+2H2SO4

mrki oksid je MnO2

KMnO4=A jer je to ljibicaste boje

MnSO4=B jer kad reaguje sa BaCl2 stvara se talog BaSO4.

Jedino da nisu oni preko masa dosli do formule  oksida i na osnovu toga su dosli do jedinjenja A i B.

zzz555's picture

a sme li da nastane jaka kiselina kao sto je H2SO4, znam da je MnO2 nerastvoran u vodi, ali kako da znam da na njega nece uticati kiselina?

milicaradenkovic's picture

U reakciji KMnO4 i MnSO4 nastaje kiselina H2SO4.

zzz555's picture

ok, hvala