Soli

Petar's picture

Koliko će se dobiti grama neutralne soli iz 0.4 mola fosfor-trioksida i odgovarajuće količine kalcijum-hidroksida?

Rješenje: 96

milicaradenkovic's picture

P2O3+2Ca(OH)2------------------->2CaHPO3+H2O

n(P2O3)=0.4 mol

n(CaHPO3)=2*n(P2O3)=0.4*2=0.8 mol

m(CaHPO3)=n(CaHPO3)*Mr=0.8*120=96 g