Procentni sadržaj kalijum nitrata

Serdjo's picture

Izračunati procentni sadržaj rastvora KNO3 koji je dobijen mešanjem 57cm3 zasićenog rastvora ove soli na 20 stepeni celzijusa, gustine 1,16 g/cm3 i 132cm3 vode. R(KNO3) je 31,7.

Rešenje je 8,03 posto KNO3.

milicaradenkovic's picture

Ja mislim da je resenje sledece mada nisam sigurna

ro(vode)=1 g/cm3

V(vode)=132 cm3 pa je m(vode)=V(vode)*m(vode)=132*1=132 g

mr=V*ro=57*1.16=66.12 g

31.7:131.7=x:66.12

x=66.12*31.7/131.7=15.9 g KNO3

m(vode)1=mr-m(KNO3)=66.12+15.9=50.22 g

m(vode)u=m(vode)+m(vode)1=50.22+132=182.22 g

mr=m(vode)u+m(KNO3)=15.9+182.22=198.12 g

w(KNO3)=m(KNO3)/mr=15.9/198.12=0.0802=8.02 %