puferi

Nina Subarevic's picture

Molekuli baznog indikatora (BOH) obojeni su u crveno dok su joni B+ bezbojni. Zasto ce neutralnu boju imati ovaj indikator u acetatnom puferu(kiseli pufer?

milicaradenkovic's picture

Ako je indikator slaba baza sto je ovde slucaj BOH on se razlaze prema sledecoj jednacini

BOH------------------>B+ + OH-

Zato ce u alkalnim rastvorima preovladavati boja molekula BOH a u kiselim rastvorima boja jona B+.

Nina Subarevic's picture

Razumem,hvala ti jos jednom