Ionski produkt vode

asterix's picture

Ne kapiram ionski produkt vode: 
Da li umnožak tih koncentracija mora uvijek biti konstantan? Zašto se gleda umnožak koncentracija, zašto ne zbroj?
Znači da bi vrednost konstante ostala ista, ako se npr. konc. tih i tih iona povećava, konc. drugih mora opadati? Recimo dodajem H+ ione, konc. OH- iona opada da Kw vrednost ostane ista?
Ne razumijem zašto je konc. vode u izrazu konstante ravnoteže za ionizaciju vode zanemariva, zašto su bitni samo ti H+ i OH- ioni: Kw=[H+]x[OH-]
zašto on vrijedi samo na 25 stupnjeva, što recimo preko leta ako je u prostoriji više od 30? 
Mogu li biti za koji stepen manje/više odstupanja, ili isključivo je 
Kw=10  -14 na 25 stepeni?

Kod hem. ravnoteže, ako promatram utjecaj nekog čimbenika, da li kad se ravnoteža pomakne na određenu stranu konstanta ravnoteže ostane ista ili se i njezina vrednost menja? U udžbeniku piše da ostaje ista.

milicaradenkovic's picture

Jonski proizvod vode je konstanta vrednost i iznosi Kw=1*10(-14)

Kada se poveca koncentracija {H+} jona koncentracija {OH-} jona se smanjuje. Koncentracija vode se zanemaruje zato sto je voda slab elektrolit  i njena koncentracija je 1. Kw=1*10(-14) na bilo kojoj temperaturi.

asterix's picture

Kako je konstanta na bilo kojoj a piše da ovisi o temperaturi. Mislite na bilo kojoj sobnoj?

milicaradenkovic's picture

Da.