Opšte zakonitosti

Mario's picture

Na osnovu čega su hrom i sumpor, kao i fosfor i vanadijum, smešteni u istu grupu Periodnog sistema elemenata? Zbog čega se oni nalaze u različitim podgrupama? Odgovor bazirati na osnovu tablice Periodnog sistema elemenata kratkih i dugih perioda.

milicaradenkovic's picture

Nisu smesteni u istu grupu periodnog sistema S je u VI a grupi a Cr u VI b grupi, P u V a grupi a V u V b grupi. Nalaze se u razlicitim podgrupama jer su P i S nemetali a V i Cr su prelazni metali.

Mario's picture

Ali zašto se nalaze u istoj grupi?  Kakve su im sličnosti? :S Shvatam razlike.

milicaradenkovic's picture

Zato sto ako pogledas elektronsku konfiguraciju sumpora i hroma videces da u poslednjem energetskom nivou imaju 6 valentnih elektrona i zato su u grupi VI. Isto vazi i za vanadijum i fosfor oni u poslednjem energetskom nivou imaju 5 valentnih elektrona i zato su u grupi V.