ugljovodonici

Nina Subarevic's picture

Ako se smesa odgovarajucih kolicina metana i kiseonika sagori u zatvorenom sudu da li ce gasni pritisak posle hladjenja do pocetne sobne temperature
1)Ostati isti
2)Smanjiti se.2 puta
3)Smanjiti se 3 puta
4)Povecati se 2 puta
5)Povecati se 3 putA
MOZE LI OBJASNJENJE ZADATKA? HVALA

milicaradenkovic's picture

CH4(g)+2O2(g)-------------------->CO2(g)+2H2O(l)

Na pocetku imas 3 mola reaktanata a na kraju 1 mol proizvoda zato sto je voda u tecnom stanju i ona se ne racuna i odgovor je da se pritisak smanjio 3 puta odgovor je pod 3.

Nina Subarevic's picture

,ja sam racunala i.vodu
Hvala puno