Stehiometrija

NaukaUSvemu's picture

U reakciji bakra sa 123cm3 0,3mol/dm3 rastvorom nitratne kiseline, kolika kolicina gasa ce n...?

Nazalost nemam kompletan zadatak, pa ako bi neko mogao barem djelimicno da mi pomogne?

Unapred hvala.

Pop.'s picture

:) Ako pretpostavimo da je kraj recenice "kolika kolicina gasa ce nastati" :D onda je resenje:
Cu + 2HNO3 = Cu(NO3)2 + H2
V(HNO3) = 123 cm3 = 0,123 dm3
c(HNO3) = 0,3 mol/dm3
n(HNO33) = c*V = 0,3 * 0,123 = 0,0369 mol
2n(H2) = n (HNO3)
n(H2) = 0,0369 / 2 = 0,01845 mol

NaukaUSvemu's picture

Upravo tako :D

Hvala puno.

milicaradenkovic's picture

Greska je u zadatku jer se ne dobija H2 nego NO ili NO2  u zavisnosti da li je u pitanju razblazena kiselina ili ne.

Cu+4HNO3---------------------->Cu(NO3)2+2NO2+2H2O

n(kiseline)=c*V=0.123*0.3=0.0369 mol

n(NO2):n(HNO3)=2:4

n(NO2)=2*n(HNO3)/4=2*0.0369/4=0.01845 mol ti si slucajno dobio tacno resenje ali jednacina nije tacna.

 

NaukaUSvemu's picture

Hvala puno!
Interesuje me jos, kada je reakcija sa nitratnom kiselinom, dobija se NO ili NO2 u zavisnosti od toga da li je razblazena ili ne, kao sto ste rekli. A kada je reakcija sa nitritnom kiselinom, da li je ista stvar u pitanju?

Pop.'s picture

Ouch, Milica je u pravu, hvala na ispravci :)

milicaradenkovic's picture

Nije onda se dobija NO.