Zapreminski udeo

Minika883's picture

Smesom 1-pentena, 2-pentena i vodonika je napunjen sud sa niklenim katalizatorom, koji je hermetički zatvoren i održavan na konstatnoj temperaturi. U trenutku kada je postignuta ravnoteža, u reaktoru je vladao pritisak koji iznosi 78% od početnog. Izračunati zapreminski udeo pentana u ravnotežnoj smesi.

Rešenje: 28,2%.

Pop.'s picture

Ipak si ti ta koja daje interesantne zadatke :D Opet imamo pretpostavku, a to je da nam je H2 u manjku tj da on sav proreaguje, imamo reakcije:

(1) 1-C5H10 + H2 = C5H12

(2) 2-C5H10 + H2 = C5H12

Ukupni br. molova na pocetku bice obelezen sa np a na kraju sa nk:

np = n(1-C5H10) + n(2-C5H10) + n(1,H2) + n(2,H2) kako smo uzeli da je H2 u manjku ovi br molova H2 su proporcionalni nastalom pentanu pa je
np = n(1-C5H10) + n(2-C5H10) + n(1, pentan) + n(2, penatan) gde su oznake 1 i 2 za pentan iz koje reakcije potice. Kako nam je 1 i 2 penten u visku, ukupan br molova pentena je jednak zbiru proreagovanaog i ostatka. A proreagovani penten (1 i 2) su nam po jednacinama po br molova jednaki br molova pentana koji nastane
np = n(1, pentan) + n(2, pentan) + n(1-C5H10, ostatak) + n(2-C5H10, ostatak) + n(1, pentan) + n(2, pentan) podvuceni deo u ovoj i prethodnoj jednacini su radi lakseg razumevanja sta sam izrazio i objasnio u textu. Kada se sredi ova jednacina imamo:
np = 2n(1, pentan) + 2n(2, pentan) + n(1-C5H10, ostatak) + n(2-C5H10, ostatak)

Br molova koji ostane na kraju je:

nk = n(1, pentan) + n(2, pentan) + n(1-C5H10, ostatak) + n(2-C5H10, ostatak)

Sada ako i u nk i u np izrazimo cemu je jednako n(1-C5H10, ostatak) + n(2-C5H10, ostatak) i izjednacimo jednacine dobijamo:

nk - n(1, pentan) - n(2, pentan) = np - 2n(1, pentan) + 2n(2, pentan)
n(1, pentan) + n(2, pentan) = np - nk oznacicemo ovu jednacinu sa (3)

Sada uvodimo zavisnost na pocetku zadatka koja nam je data, a to je da nasm se pritisak smanjio 78%:

pp * 0,78 = pk (pp- pritisak na pocetku, pk- pritisak na kraju)
Po zavisnost pV/n odnosno ako uzmemo pp*V/np = pk*V/nk (zapremina je konstanta jer je sud hermeticki zatvoren) i sada zamenimo da nam je pk=0,78*pp dobijamo
nk = np *0,78 tj np = 1,282*nk

Ako sada ovo uvrstimo u jednacinu 3:

n(1, pentan) + n(2, pentan) = 1,282*nk - nk

n(1, pentan) + n(2, pentan) = 0,282*nk

[n(1, pentan) + n(2, pentan)] / nk = 0,282 odnosno u % to je 28,2%
Inace se racuna preko kolicine jer su zapremina i kolicina proporcionalne.

Minika883's picture

Mnogo ti hvala! :))

Pop.'s picture

Samo da dodam, podvukao sam u jednacinama jedan deo, zato sam i u samom textu napisao "podvuceni deo" kod izrazavanja np, samo nakon sto se text objavio taj podvuceni deo je ostao obican, ne znam iz kog razloga. Ali ako nesto ne mozes da se snadjes ili sam lose objasnio slobodno pitaj, ili ti ili bilo ko drugi koga interesuje :)