Stehiometrija

MarkoDemenj's picture

Kolika je koncentracija Cl- jona (broj mol-jona u 1 l rastvora) u rastvoru koji u 400 ml sadrzi 380 mg MgCl2 i 234 mg NaCl? ( Na=23, Mg=24, Cl=35.5)

milicaradenkovic's picture

MgCl2------------>Mg2+ + 2Cl-

c(MgCl2)=n/V

n=m/Mr=0.38/95=0.004 mol

c(MgCl2)=0.004/0.4=0.01 mol/l pa je c(Cl-)=2*c(MgCl2)=2*0.01=0.02 mol/l

NaCl------------------>Na+ + Cl-

n1=m1/Mr=0.234/58.5=0.004 mol

c(NaCl)=n1/V=0.004/0.4=0.01 mol/l

c1(Cl-)=c(NaCl)=0.01 mol/l

cu(Cl-)=c(Cl-)+c1(Cl-)=0.01+0.02=0.03 mol/l

 

 

MarkoDemenj's picture

Hvala :)