alkoholi i fenoli

Nina Subarevic's picture

ako je pri sagorevanju etanola dobijeno 50ml ugljen-dioksida koliko je za to utroseno ml kiseonika?

Pop.'s picture

C2H5OH + 3O2 = 2CO2 + 3H2O

n(CO2) = V/Vm = 50/22,4 = 2,23 mol

2n(O2) = 3n(CO2)

n(O2) = 3/2 n(CO2) = 3,345 mol

V(O2) = n*Vm = 3,345*22,4 = 74, 928 ml