Neorganska hemija

Sunce's picture

1. Imate na raspologanju samo kalcijum-karbonat i vodu. Od njih treba proizvesti najmanje pet novih supstanci. Napiši jednačine.

Unaprijed hvala. :)
 

kowalsky's picture

CaCO3 -->CaO + CO2
CaO + H2O --> Ca(OH)2
CO2 + H2O -->H2CO3
CaCO3 + CO2 + H2O --> Ca(HCO3)2