maseni udeo

nata.peach's picture

U 150g rastvora vodonik-peroksida dodano je malo katalizatora mangan(IV)-oksida. Pri razlaganju H2Ooslobodio se 1dm3 kisenoika(na n.u.). Izračunjate maseni udeo H2O2 u rastvoru.

milicaradenkovic's picture

2H2O2+MnO2---------------------->O2+2H2O

n(O2)=V(O2)/Vm=1/22.4=0.0446 mol

n(H2O2)=2*n(O2)=2*0.0446=0.0892 mol

m(H2O2)=n(H2O2)*Mr=0.0892*34=3.03 g

w(H2O2)=m(H2O2)/m(rastvora)

w(H2O2)=3.03/150=0.0202=2.02 %

 

 

nata.peach's picture

hvala najlepše :)