Neorganska hemija

JasminaRah's picture

Navedi metale koje imaju veći afinitet prema sumporu ,nego prema kiseoniku i koji metali se direktno ne jedine sa sumporom ? 

Hvala

milicaradenkovic's picture

Metali koji se ne jedine sa sumporom su azot i fosfor. Metali koji imaju veci afinitet prema sumporu u odnosu na kiseonik su :

Au+, Ag+, Hg2+, Pt2+, Cu+, Tl3+

kowalsky's picture

Azot i fosfor nisu metali.

milicaradenkovic's picture

Greska u kucanju . Ja mislim da sumpor reaguje sa svim metalima.

JasminaRah's picture

hvala puno