Neorganska hemija

Vuk Biljuric's picture

Uzorak smjese NaCl i KCl,mase 55,6g rastvoren je u vodi.Rastvoru je dodat srebro-nitrat u visku. Masa nastalog taloga iznsoi 114g.Koliko masenih procenata natrijum-hlorida se nalazi u uzorku?

StojanovicStefan97's picture

NaCl + AgNO3 -> AgCl + NaNO3

KCl + AgNO3 -> AgCl + KNO3

Talog je AgCl. Masa NaCl na pocetku je a, a masa KCl je b:

a + b = 55,6g

Masa nastalog AgCl od NaCl je x, a AgCl nastalog od KCl je y:

Iz reakcija sledi :  Mr(NaCl) : Mr(AgCl) = a : x

x = 143,5 / 58,5 * a

Mr(KCl) : Mr(AgCl) = b : y

y = 143,5 / 74,5 * b

Dakle masa taloga je:  114g = x + y = 143,5 / 58,5 *a + 143,5 / 74,5 * b

Sistem je: a + b = 55,6g

 143,5 / 58,5 *a + 143,5 / 74,5 * b = 114g

Resenje sistema je: a=13,1g (NaCl) ; b=42,5g (KCl)

Maseni udeo bice:  13,1g (NaCl) : 55,6g (smese) = x : 100%

x = 23, 57%

Vuk Biljuric's picture

Za sta ti je ovo 114g?

StojanovicStefan97's picture

Masa nastalog taloga (AgCl).

Vuk Biljuric's picture

Kako si izracunao to?

milicaradenkovic's picture

Pise ti u zadatku da je masa nastalog taloga 114 g.

Vuk Biljuric's picture

Mr(NaCl):Mr(AgCl)=a:x, zar ne slijedi da je x=143,5x2/58,5?