Rastvorljivost

Ana.'s picture

Zasićen rastvor KNO3 na 60oC sadrži masenih 55% soli. Koeficijent rastvorljivosti na datoj temperaturi je:

Rješenje: 122,22

milicaradenkovic's picture

55:45=x:100

x=55*100/45=122.22